Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Iedere klant (bedrijf of particulier) ontvangt een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze te betalen. De betalingsmodaliteit van de factuur is als volgt : Betaling door middel van overschrijving op bovenstaand rekeningnummer,  30 dagen na factuurdatum of door middel van contante betaling.

Aflevering

Enkel de beste foto’s worden geleverd op een USB stick, die komt bovenop de prijs van de geleverde diensten. Deze foto’s zijn niet geschikt om afgedrukt te worden.  De fotografe is niet aansprakelijk voor de afdrukken die de klant zelf heeft gemaakt of heeft laten maken.  De fotografe drukt zelf en werkt ook samen met drukkers en andere fotografen om uw foto’s in maximale kwaliteit te laten drukken. De fotografe werkt met een goed beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en kleurcorrecties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart. De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

Vervoerskosten

Voor een fotoshoot op verplaatsing worden de vervoerskosten aangerekend als de locatie zich buiten de straal van 10 km zich bevindt.

Auteursrecht en reproductierecht

Het auteursrecht en reproductierecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotografe. Het is niet toegestaan om de foto’s te publiceren in het openbaar in print en/of online in een andere uitsnede, collage of andere bewerking tenzij schriftelijk toegestaan door de fotografe. Het is niet toegestaan dat de klant de foto’s opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan dat de klant de foto’s gebruikt om te verdelen, te publiceren of te verkopen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Foto’s die voor professionele, commerciële of non-profit doeleinden worden gepubliceerd in print en/of online moeten volgende copyright vermelden : “© zoemm.be”. De klant geeft de fotografe uitdrukkelijk toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe.